Mona Simpson

Mona Jay Simpson
Kjønn Kvinne
Hår
Alder 65 (nevnt av Abraham Simpson)
Jobb
Familie Tidligere gift med Abraham Simpson. Mor til Homer Simpson
Første opptreden
Stemme Glenn Close

Mona Simpson er en fiktiv figur og moren til Homer i Simpsons. Hun debuterte i Simpsons i episoden «Mother Simpson» i november 1995. I denne episoden kommer hun tilbake til sønnen, 27 år etter at hun forlot ham som 10-åring, etter at hun hadde ødelagt bakterielaboratoriet til Mr. Burns1960-tallet som politisk aktivist. Senere har hun sendt sønnen sin brev og pakker, men ingen har kommet fram før i en sen episode. Da fikk Homer alle på en gang og «måtte» spise opp alle sjokolade o.l. moren hadde sendt ham.