Momentnøkkel

verktøy

En momentnøkkel er et presisjonsverktøy som brukes til å trekke til skruer, muttere og andre festemidler med et bestemt moment.[1] Det finnes flere forskjellige typer momentnøkler, og derav forskjellige bruksområder. Vanlige momentnøkler er:

  • Klikktype – der moment indikeres med et klikk i håndtaket
  • Momentmåler – der moment indikeres på en viser
  • Elektronisk – der moment indikeres på en elektronisk skjerm
Momentnøkkel

Riktig moment er viktig for at deler ikke skal løsne, eller for at pakninger skal være tette. For stort moment kan føre til at bolten eller gjengene skades, eller at bolten blir umulig å løsne. F.eks må boltene som holder topplokket på en bilmotor på plass, trekkes til med momentnøkkel. Et annet eksempel er bolter i flenser i rørsystemer med høyt trykk. Det samme gjelder for hjulbolter og -muttere til kjøretøyer: For stor stramming kan medføre knekkede bolter, og i verste fall at hjul faller av. Tilsvarende kan for løst trukkede gjøre at bolter trekker seg ut slik at felgen gnager boltene av, med samme resultat.

Korrekt moment for tiltrekking av bolter er av avgjørende betydning for at den skrudde forbindelsen skal bli optimal. For stort moment kan medføre at flytegrensen for anleggsmaterialet overskrides med det resultat at skruforbindelsen faktisk blir løsere enn det den skal være.

Dersom gjengene på skruen er skadet eller skitne kan det bli større friksjon, slik at forspenningen ikke er stor nok selv om momentnøkkelen viser riktig verdi.[1] Dersom gjengene har olje, gjengelim eller er skitne kan friksjonen på gjengene bli redusert å dermed øke den aksiale klemmekraften utover det som er planlagt ved bruk av momentnøkkel. Dette har sammenheng med at friksjonen mellom kontaktflatene på gjengene har en stor innflytelse på momentet som måles.[2]

Se ogsåRediger

  • Momentstav

ReferanserRediger

  1. ^ a b Syrjämäki, Gunnar (1972). Bilteknikk: verktøy. Oslo: Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri, Universitetsforl. s. 27. ISBN 8200249395. 
  2. ^ «Youtube: Applied Bolting - Torque isn't Tension». Applied Bolting. 16. desember 2010. Besøkt 22. desember 2018.