Moderne språk

Som moderne språk regnes i undervisnings- og skolesammenheng språkfag som omhandler levende språk, i motsetning til døde språk som gammelgresk og latin. De sistnevnte kalles ofte klassiske språk. I det norske skolevesenet har det tradisjonelt blitt gitt undervisning i de moderne språkene engelsk, tysk og fransk. I dag gis det også undervisning i andre moderne språk, som spansk og russisk.