Mockney (sammensetning av mock (etterligning) og cockney) er en betegnelse som brukes om personer som av ulike grunner imiterer cockney-dialekten, som opprinnelig ble snakket blant arbeiderklassen i det østlige London. Blant dem som beskyldes for å være mockneyer er Mick Jagger og Mike Skinner.

Autoritetsdata