Mobile beltegående steinknuseranlegg

Mobile steinknuseranlegg har vært produsert siden 1983. Disse kan flyttes til anlegg der det er behov for å knuse stein og opparbeide områder med de knuste steinmassene f.eks veianlegg, industritomter, boligtomter. Bruken av mobile steinknuseranlegg kan være kostnadseffektivt når man slipper transport ut av fjell, og tilsvarende transport inn av knust pukk.