Mobile IP

Mobile IP er en internettarkitektur med tilhørende protokoll for å støtte mobile enheter i nettet. Mobile IP er definert i RFC 3344 (IPv4) samt RFC 3775 (IPv6).

Mobile IP tillater ruting av IP-datagrammer over Internett. Alle mobile noder identifiseres med en hjemmeadresse, uavhengig av hvor enheten fysisk befinner seg. Når en node befinner seg utenfor sitt hjemmenettverk, vil den ha en care-of address (CoA), som gir informasjon om nodens nåværende posisjon.

Mobile IP spesifiserer hvordan en node registreres hos sin hjemmeagent, og hvordan hjemmeagenten ruter datagrammer til den mobile noden gjennom en tunnel. Mobile IP muliggjør effektiv og skalerbar roaming over Internett. Ved bruk av Mobile IP så kan noder endre sitt tilkoblingssted til Internet uten å måtte endre sin IP-adresse. Dette medfører at noden kan beholde tilkoblinger på transportlagret eller høyere lag når noden flytter seg og bytter tilkoblingspunkt.

Sikkerhet har vært svært viktig under utvikling av Mobile IP-standarden.

StandardenRediger

Mobile IP-standarden kan deles inn i tre hoveddeler:

 • Agent discovery
  Hvilken protokoll som brukes av hjemmeagenten eller fremmedagenten for å annonsere sin tjeneste til de mobile nodene.
 • Registrering med hjemmeagenten
  Hvilken protokoll som brukes av den mobile noden og/eller fremmedagenten for å registrere/avregistrere CoAer med en mobil nodes hjemmeagent.
 • Indirekte ruting av datagrammer
  Standarden definerer hvordan datagrammer skal sendes videre (forwarding) til mobil noder av en hjemmeagent.

Hvordan det fungererRediger

En mobil node kan ha to adresser, en permanent hjemmeadresse og en care-of address (CoA).

 • En hjemmeagent har informasjon om hvilke mobile noder som har sin permanente hjemmeadresse i samme nettverk som hjemmeagenten virker.
 • En fremmedagent har informasjon om hvilke mobile noder som besøker sitt nettverk. Den har også ansvar for å sende ut care-of-adresser som brukes av Mobile IP.

Registrering hos hjemmeagent:[1]

Når en mobil node har mottatt en CoA-melding må den adressen registreres hos hjemmeagenten. Nedenfor forklares det hvordan dette skjer.

1. Etter mottak av en CoA-melding sender den mobile noden en Mobile IP registreringsmelding til fremmedagenten. Registreringsmeldingen sendes via UDP over port 434. Svarmeldingen inneholder, utenom CoA, også adressen til hjemmeagenten, den permanente adressen til den mobile noden, livstiden på registreringen og en 64-bit lang registreringsidentifikasjon. Registreringsidentifikasjonen brukes som sekvensnummer og for å sammenkoble et mottatt registreringssvar mot en spesifikk registreringsforespørsel.

2. Fremmedagenten tar imot registreringsbeskjeden og registrerer den mobile nodens permanente IP-adresse. Fremmedagenten vet nå at den skal se etter datagrammer som inneholder innkapslede datagrammer som har en destinasjonsadresse som sammenfaller med den permanente adressen til den mobile noden. Fremmedagenten sender så et Mobile IP registreringssvar i et UDP datagram over port 434 til hjemmeagenten. Beskjeden inneholder CoA, adressen til hjemmeagenten, samt den permanente adressen til den mobile noden.

3. Hjemmeagenten tar imot beskjeden fra fremmedagenten. Hvis det brukes noen form for autentisering, sjekkes det først at denne stemmer. Deretter kobles den mobile nodens permanente IP-adresse sammen med CoA. Da vil framtidige datagrammer som kommer inn til hjemmeagenten, og som er adresserte til den mobile noden, pakkes inn, og sendes i tunnel til CoA. Hjemmeagenten sender deretter ut et Mobile IP registreringssvar.

4. Fremmedagenten tar imot registreringssvaret som videreformidler det til den mobile noden.

ReferanserRediger

 1. ^ Kurose James F. and Ross Keith W. (2008), Computer Networking A top-down approach featuring the internet, ISBN 0-321-49770-8.