Mobil renseenhet

Mobil renseenhet (MRE) ble opprettet i 2002 som følge av hendelsene 11. september året før. MRE er tenkt benyttet til rensing av personell som er forurenset/antatt forurenset av radioaktive- og bakteriologiske kilder, kjemikalier, industri- og stridsgasser i randsonenen av aktuelle skadested . Det er utplassert 17 enheter i Sivilforsvaret. I tillegg kommer en øvingsenhet plassert på Starum.

Enhetene er forsøkt utplassert med en enhet pr fylke (med unntak av Oslo som har tre) og utplasseringen er sett i sammenheng med de 16 tilsvarende enhetene som er utplassert i Helseforetakene i Norge. De distrikter som har utplassert MRE er[1]:

 • Hedmark (1)
 • Hordaland (1)
 • Midtre-Hålogaland (1)
 • Møre og Romsdal (1)
 • Nordland (1)
 • Nord-Trøndelag (1)
 • Oslo og Akershus (3)
 • Øst-Finnmark (1)
 • Østfold (1)
 • Rogaland (1)
 • Sør-Trøndelag (1)
 • Telemark (1)
 • Vest-Agder (1)
 • Vestfold (1)

MRE består av 24 befal og mannskaper og er organisert som følger:

 • 1 leder
 • 1 nestleder
 • 1 maskinist
 • 2 lagførere
 • 18 mannskaper
 • 1 medisinsk fagleder

Mannskapene er opplært gjennom et åtte-dagers kurs, og de øves fire dager i året. Befal får ytterligere en ukes grunnopplæring. I tillegg til kompetanse innen rensing må mannskapene kunne håndtere instrumenter for deteksjon av radioaktivitet og kjemiske midler og kunne treffe tiltak for å beskytte seg selv mot forurensning. Forøvrig må mannskapene kunne elementær førstehjelp.

Den mobile renseenheten aktiviseres på henvendelser fra nødetatene til sivilforsvarsdistriktet.

Responstiden er 30-60 minutter.

ReferanserRediger

 1. ^ «DSB kart internett». kart.dsb.no. Besøkt 12. mai 2016.