Minstepensjon i Folketrygden består av grunnpensjon (G) + særtillegg (97% av G).

Gifte/partnere og samboere med felles barn får redusert grunnpensjonen med 0,15 G. Endringer i grunnbeløpet, gjerne referert til som «G», gir utslag i både grunnpensjonen og tilleggspensjonen.

Per november 2017 var 17% av alle norske alderspensjonister minstepensjonister.[1]

Referanser Rediger

  1. ^ NTB, (NTB) (10. november 2017). «Økte satser gir flere minstepensjonister». smp.no. Besøkt 11. november 2017.