Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement

Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE) var en amerikansk føderal etat i Innenriksdepartementet som forvaltet USAs gass-, olje- og mineralressurser på kontinentalsokkelen. Etaten hadde hovedkontor i Washington, DC og mottok det meste av sine inntekter fra olje- og naturgasselskaper som leide land fra den føderale regjeringen. Etaten forvaltet derfor en av de største inntektskildene etter skatteetaten. Etaten hadde også ansvar for å føre tilsyn med at olje- og gasselskapene etterlevde regelverk innen helse, miljø og sikkerhet. Fra 1. oktober 2011 ble etaten delt i to: Bureau of Ocean Energy Management og Bureau of Safety and Environmental Enforcement.