En minør (fra fransk: mineur, gruvearbeider) var en soldat som utførte sprengningstekniske oppdrag. Når oppdragene ble utført i forbindelse med beleiringer av festninger ble soldaten kalt festningsminør; i andre tilfelle feltminør. Minørene tilhørte tidligere artilleriet, siden 1800-tallet ingeniørtroppene og deres forgjengere.

MinørtjenestenRediger

 
Minörer og kontraminörer møtes under slaget ved Wien 1683.

Festningminørene gravde og sprengte kruttminer for å underminere festningsvollene. Forsvarernes festningsminører anla kontraminer for å sprenge de angripende minegangene. Feltminørene sprengte broer og landeveier med mer, samt anla feltminer.