Millisekund er en SI-enhet for måling av tid. Et millisekund er lik 10−3 sekunder. Enheten brukes i dagligtale som «et tusendels sekund». Symbolet for millisekund er ms.

Enheten brukes i idretter som bob og aking. Enheten har vært oppe til vurdering også i alpint.

1 millisekund er lik:

Og motsatt:

  • 1 mikrosekund = 0,001 millisekunder
  • 1 centisekund = 10 millisekunder
  • 1 desisekund = 100 millisekunder
  • 1 sekund = 1000 millisekunder