Miljøgeologi

Miljøgeologi er et geologisk fagområde som anvendes innenfor miljø- og ressursforvaltning, f.eks. i betydningen ved å forvalte grunnvann, drikkevann, avfall, erosjon, radioaktivitet o.a.