Military Provost Guard Service

Military Provost Guard Service (MPGS) er en gren av den britiske armeens generaladjutantkorps med ansvar for vakthold og fysisk sikring av det britiske forsvarets eiendommer (med unntak av Nord-Irland, hvor den sivile vaktstyrken Northern Ireland Security Guard Service har ansvar).

MPGS' taktiske avdelingsmerke

MPGS sørger for adgangskontroll, sikkerhetspatruljering langs gjerder, hundepatruljer og gjennomsøkning av post og bagasje. MPGS samarbeider tett med den sivile, ubevæpnede vektertjenesten Ministry of Defence Guard Service.

Se ogsåRediger