Mikrokraftverk

Kraftverk med en effekt mindre enn 0,1 MW

Mikrokraftverk omfatter samtlige fornybare engergikilder med en installert elektrisk effekt på under 100 kW samt fjernvarmeanlegg. Store deler av energien blir produsert lokalt, nær sluttbrukeren. Som eksempler kan en nevne solcellepaneler samt småskala vannkraftverk. Småkraftverk bygges ofte ut av private grunneiere for produksjon til eget bruk. Mindre kraftverk over 100 kW benevnes minikraftverk eller småkraftverk.

Totalt sett dekker sektoren seksten prosent av energiforbruket i verden. Med om lag femti prosent er Danmark verdensledende. I 2006 utgjorde mikrokraftverk en fjerdedel av nyprodusert energi på verdensbasis, noe som er en dobling sammenliknet med 2002.

I Norge er det småskala vannkraftverk som dominerer. De har en samlet produksjon på om lag seks TWh. Disse blir inndelt i mikrokraftverk (under 0,1 MW), minikraftverk (0,1–1 MW) og småkraftverk (1–10 MW).

Eksterne lenkerRediger

 Denne energirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.