Mikrofossil

Mikrofossiler er fossile rester av levende organismer som er så små at man må bruke lupe eller mikroskop for å studere dem skikkelig. Slike fossiler kan representere hele organismer, eller små deler av større organismer.[1]

Forskjellige typer marine mikrofossiler, fra øvert til venstre: Diatom, muslingkreps, radiolar, spikel fra en svamp, nok en radiolar, to foraminiferer og en kokkolitt

Bruk av mikrofossiler i stratigrafiRediger

Slike små fossiler kan være svært vanlige og brukes i biostratigrafi. Bergarten kritt slik som de hvite klippene ved Dover består nesten utelukkende av skall fra mikroorganismer.[2] Mikrofossiler er derfor en viktig del av stratigrafisk forskning. Hvilke typer mikrofossiler man finner i et berglag er med på både å bestemme de økologiske forholdene der laget ble dannet, og å tidfeste når den ble dannet. Fordi evolusjon ofte går fort hos små organismer, vil stretegrafisk datering ofte kunne gi svært nøyaktige relative svar. Selv om vi i dag har mulighet til å bestemme noen bergrter med absolutt datering, er strategrafisk datering forsatt den vanligste måten å datere berglag på.[3]

Forskjellige typer mikrofossilerRediger

Det finnes mange biologiske grupper som danner mikrofossiler, fra bakterier og andre encellede organismer til dyr og planter. I mirkopaleontologien er det vanlig å gruppere fossilene etter om de avgir mirealske eller organisme fossiler, fordi det kreves forskjellige metoder for å løse dem ut av materien (stein eller leire) de forekommer i.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Dolven, J.K. (5. februar 2009). «Mikrofossiler». Fakta om naturen. Naturhistorisk museum i Oslo. Besøkt 7. november 2015. 
  2. ^ Harris, C.S. «Chalk facts». Geology Shop. 
  3. ^ Yadav, P.R. (2009). Understanding Palaeontology. New Delhi: Discovery Publishing Pvt.Ltd. s. 72. ISBN 978-8183564779. Besøkt 7. november 2015. 
  4. ^ Armstrong, H. & Brasier, M. (2005). «Microfossils, what are they?». Mikrofossils (2. utg.). Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 0-632-05279-1. Besøkt 7. november 2015.