Mikrobank

Wikimedia-pekerside

Mikrobank er en betegnelse på små banker, særlig i utviklingsland, som gir lån og tar imot innskudd fra fattige mennesker som ellers er stengt ute fra selv de enkleste finansielle markedene. Utlånene blir ofte betegnet som mikrokreditt eller mikrolån og innskuddene som mikroinnskudd.

Mikrobanker har mange fellestrekk med sparebanker.