Midtkammerbygning

Midtkammerbygning er en bygningstype som ble vanlig i Norge fra midten av 1700-tallet. Karakteristisk for disse bygningene er at de består av to separate laftede bygningskropper forbundet med et noe smalere midtparti. I dette gikk trappen til annen etasje, og bak trappegangen var det gjerne innredet et kammers. Fra trappegangen var det gjerne innredet en stuedel i den ene delen, og kjøkken og kammers i den andre. Ved større bygninger var det gjerne også en egen kjøkkeninngang. Midtkammerbygningene er vanlige ved middels store og større gårdsbruk.