Caecili Metelli var en av de viktigste og mest velstående familiene i den romerske republikk. Selv om de var plebeiere, hadde familien politisk makt fra det tredje århundre f.Kr. til slutten av republikken, de var aktive i alle embeter i cursus honorum, i tillegg til militære stillinger.