Messinastredet, også kalt Messinasundet, er et smalt sund mellom den østlige spissen av Sicilia og den sørlige spissen av Italias fastland. En naturlig virvelstrøm dannes der, og denne har feilaktig blitt knyttet til legenden om Kharybdis.

Satellittfoto av Messinastredet

Ferge binder Messina (Sicilia) med fastlandet ved Villa San Giovanni i Calabria. Det går også hydrofoil mellom Messina og Reggio di Calabria.

I 19561957 ble det bygget et luftspenn over Messinastredet for overføring av elektrisk kraft. Luftspennet har nå blitt erstattet av en undersjøisk kabel, men de to mastene står fremdeles og er nå vernet.

Hvert femte til tiende år har det blusset opp heftige debatter i Italia om bygging av en bro som vil kunne forbinde øya Sicilia med fastlandet. Tanken har vært å bygge en hengebro. Dette vil i så fall bli den hengebroen med det lengste frie spennet i verden, på 3300 meter. Til sammenlikning er broen over Storebelt 1624 m, og Askøybroen 850 m. Mellom hver debatt har det blitt gjort teknologiske fremskritt som gjør broen mer og mer realistisk. Den store seismiske aktiviteten og de til dels kraftige vindene i området er kanskje hovedargumentene for motstanderne av broprosjektet. Konstruksjonen var egentlig tenkt påbegynt i 2006, men er nå blitt stoppet. Arbeidet ble beregnet til å ta seks år og koste 4.6 milliarder euro.

Eksterne lenker

rediger