Merverdiavgiftsloven

Merverdiloven eller lov om merverdiavgift (19. juni 2009 nr. 58) trådte i kraft 1. januar 2010. Den erstattet lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, en lov som gjaldt fra 1. januar 1970 ut 2009. Den nye loven inneholder svært få materielle endringer sett i forhold til den gamle, og endringene er i hovedsak begrunnet i behovet for redaksjonell opprydning og strukturering.

Lov om merverdiavgift
Merverdiloven
Sanksjonert19. juni 2009
Ikrafttredelse1. januar 2010
DepartementFinansdepartementet
MålformBokmål
KorttittelMerverdiloven
Forkortetmvl

Merverdiprinsippet

SitatEt registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.Sitat
– Merverdiavgiftsloven § 8-1

Plikten MVA-registrering

SitatNæringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen 140.000 kroner.Sitat
– Merverdiavgiftsloven § 2-1 (1)

Plikten til å beregne utgående MVA ved salg av produkter

SitatDet skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester.Sitat
– Merverdiavgiftsloven § 3-1 (1)

Kapittel 3 omhandler unntak for ulike virksomheter som driver med omsetning av helse- og sosialtjenester, undervisningstjenester, forskjellige kulturarrangementer og offentlig mundighetutøvelse (for eksempel politi og rettsvesen), finansielle tjenester (for eksempel banktjenester), og salg av fast eiendom (bolig). Disse sektorene har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift og ikke plikt til å beregne utgående avgift. Årsaken til dette er at disse tjenestene i stor grad er offentlig støttet virksomhet og bærer lite preg av å være tradisjonell næringsvirksomhet. Slik virksomhet eller aktivitet faller dermed pr. definisjon utenfor merverdiavgiftsloven.

Kapittel 6 omhandler fritak for meverdiavgift blant annet for aviser, tidsskrifter, bøker og andre trykte publikasjoner. Slike virksomheter ligger innenfor loven, men de har fritak for inngående avgift og er fritatt fra å beregne utgående merverdiavgift.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • Gjems-Onstad, Ole og Kildal, Tor S. 2009. Lærebok i Merverdiavgift, 3.utgave. Gyldendal Norsk Forlag.

Eksterne lenkerRediger