Et Mersennetall er et tall som er gitt på formen Mn = 2n − 1, der n er et hvilket som helst heltall. Mersennetall som er primtall kalles Mersenne-primtall. Om n er et sammensatt tall, vil Mn også være det. Alle Mersenne-primtall er dermed på formen Mp = 2p − 1, der p er et primtall, men ikke alle primtall p gir opphav til Mersenne-primtall. M11 = 2047 = 23 × 89 er for eksempel ikke et primtall. Tallene er oppkalt etter den franske teologen og matematikeren Marin Mersenne.

Kilder

rediger

Litteratur

rediger