Memoar (organisasjon)

ideell organisasjon

Memoar er en ideell organisasjon som har til formål å «fremje ein kultur for å ta vare på og dele munnlege forteljingar om levd liv»[1], Organisasjonen ble stiftet i Bergen i 2015, og har siden starten vært initiativtaker og deltaker i intervjuprosjekter der formålet har vært å samle inn og dokumentere muntlig kildemateriale, avlevere det til offentlig arkiv og gjøre det tilgjengelig på nett. Organisasjonen driver også kursvirksomhet for å få flere frivillige og profesjonelle til å engasjere seg i innsamling av muntlig materiale. Virksomheten er en kombinasjon av frivillig organisasjonsarbeid og lønnet prosjektarbeid. Organisasjonen ledes av et styre på seks medlemmer som velges av årsmøtet en gang hvert år. Daglig leder fra start og ut 2021 var Bjørn Enes. Fra 2022 er Inger Christine Årstad daglig leder. Organisasjonen er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie

Prosjekter

rediger
  • "Memoarkonferansen" - en årlig konferanse som samler akademia, kultursektor og frivillig sektor med utgangspunkt i interessen for muntlig historie og fortellinger om levde liv fortalt av individene selv.
  • "Muntlig historie for alle Arkivert 23. april 2021 hos Wayback Machine." - et treårig prosjekt (2019–2022) finansiert av Sparebankstiftelsen DNB med formål å holde kurs i videointervjuing og starte innsamlingsprosjekter over hele landet. Det har utløst ei lang rekke tematiske og geografiske (lokalhistoriske) delprosjekter Arkivert 24. februar 2021 hos Wayback Machine.
  • Memoar - Industri starta med delprosjektet «Vendepunkt 1975» - 10 intervjuer av personer som arbeidet ved Falconbridge Nikkelverk i tiårene rundt 1975, da nesten et århundre med sammenhengende vekst i norsk industrisysselsetting snudde til nedgang. Prosjektet begynte som et samarbeid med Industri Energi og Norsk etnologisk gransking i 2016. Året ette ble det fulgt opp av "Borregårdsamfunnet", et samarbeid med Østfoldmuseene om innsamling av muntlig kildemateriale om Borregård fabrikker og samfunnet rundt. "Jernbaneminner" er et samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum om innsamling av muntlig historie om Rjukanbanen. I 2020 gikk Kulturrådet inn støtte til ei ny intervjuserie i samarbeid med Mjøsmuseet, denne gang med personer som arbeidet på Raufoss Ammunisjonsfabrikker i samme peride.
  • «Sjøfartsminner» - Intervjuserie i samarbeid med Bergens Sjøfartsmuseum og Bergens Skipperforening. Sjøfolk og andre tilknyttet sjøfartsnæringene forteller sine yrkeshistorier. Opptakene gjøres dels i museet med publikum til stede, dels i studio.
  • "Bergensminne": Siden sommeren 2015 har Memoar samlet munnlig historie om levd liv i Bergen. Siden 2016 har organisasjonen samarbeidet med Bergen offentlige bibliotek om å drifte et intervjustudio i biblioteket. Alle innbyggere i Bergen kan låne studio gratis. I 2020 åpna et nytt intervjustudio i Vitalitetssenteret
  • «Minnesamlarkurs»:[død lenke] Memoar gjennomførte høsten 2016 et utviklingsarbeid sammen med Norsk etnologisk gransking og Folkeminnesamlinga for å utvikle et introduksjonskurs om minnesamling med video. Målgruppe er både profesjonelle og amatører. Kurset har siden blitt revidert og utvidet flere ganger.
  • Krafttak for munnleg historie" Høsten 2017 fikk Memoar midler fra Hordaland fylke for å gjennomføre et Kulturelt utviklingsprosjekt for å styrke arbeidet med muntlig historie i Hordaland. Våren 2018 fulgte Kulturrådet opp med midler for å utvide dette arbeidet til hele landet. Sluttrapporter for begge er publisert på http://krafttak.memoar.no/

Referanser

rediger


Eksterne lenker

rediger