Melillas flagg

Melillas flagg er blått og har byens tradisjonelle våpenskjold i midten av duken. Våpenet viser to kurver som det kommer slanger ut av, det hele innenfor en bord som viser Castillas borg og Léons løve. Skjoldet flankeres av et annet spansk rikssymbol, herkulessøylene. Disse er også å finne i Spanias riksvåpen. Flagget ble fastsatt ved lov av 13. mars 1995.

Melillas flagg