Meldal Historielag

Meldal Historielag i Meldal kommune, Sør-Trøndelag, ble stiftet i 1958.

Da laget fikk Sør-Trøndelag fylkes kulturpris i 1980 var det blant annet fordi laget nylig hadde overtatt husmannsplassen Ulberg, som de fremdeles driver som museumstun. Laget arrangerer årlige stevner i Vålåskaret, hvor det framføres enkle historiske spel, eller "tidsbilder".

Laget har utgitt årbok siden 1960, og har også utgitt en samling med dialektord, to bøker med innsamlede bilder, og flere bøker med tekster og prologer av lokale kulturarbeidere.

Laget har ca. 1100 medlemmer (i en kommune med ca. 4000 innbyggere), og blir av kommunens tidligere ordfører vennlig karakterisert som «en maktfaktor i bygda».