Medfar er i kjønnsnøytral ekteskapslov betegnelsen på den av fedrene som ikke har bidratt med sæd til produksjonen av barnet.