Mauerpark (norsk: Murparken) er en park i Berlin. Navnet kommer av Berlinmuren som ble reist i 1961 og som på dette stedet dannet grensen mellom de daværende bydelene Wedding og Prenzlauer Berg. Idag går grensen mellom ortsteilene Prenzlauer Berg og Gesundbrunnen. I vest ligger strøket Brunnenviertel i Gesundbrunnen og i øst strøket Gleimviertel i Prenzlauer Berg.

Mauerpark i 2007
Karaoke i amfiteatret (2011)

Det langstrukne friområdet ligger langs Schwedter Strasse mellom Eberswalder Strasse / Bernauer Strasse og Ringbahn.

Historie rediger

Området var opprinnelig åkerland og siden ekserserplass. På 1800-tallet tilhørte området Alten Nordbahnhof. Denne var endestasjon for Berlins nordbane som fra 1877/78 har forbundet Berlin med Stralsund.

Ved oppføringen av Berlinmuren i 1961 tilhørte området i vest fransk sektor av Vest-Berlin, mens området i øst tilhørte sovjetisk sektor og dermed Øst-Berlin.

Grensen ble liggende i bakken mellom Friedrich Ludwig Jahn Sportpark i øst og det lavere stasjonsområdet som hørte til fransk sektor. Et makeskifte så sent som i 1988 som var ett år før murens fall, medførte flytting av grensen 50 meter inn i vestlig sektor.

Parkområdet rediger

Prenzlauer Berg har i forhold til folketallet relativt lite parkområder og Mauerpark blir derfor mye brukt. En friluftsscene er bygget i skråningen opp til Jahnstadion.

Like ved parken ligger Friedrich Ludwig Jahn Sportpark og Max Schmelinghallen. Parken krysses av Gleimtunnelen som er vernet som kulturminne.

Eksterne lenker rediger