Matamba var et kongedømme i Afrika som befant seg i det som nå er regionen Baixa de Cassange i Malanjeprovinsen i Angola. Det var et mektig rike som lenge stod imot portugisiske koloniseringsforsøk og ble først integrert i Angola på slutten av 1800-tallet.