Massesuggesjon

Massesuggesjon er en type suggesjon som skjer gjennom at en hel folkemengde påvirkes gjennom enten massemøter eller følesesladde appeller som frembringer den samme reaksjonen hos folk. Reaksjonene akkumuleres og frembringer er sterk suggestiv påvirkning. Massesuggesjon er gjerne rettet mot en folkemasse, eller påvirker denne.