Marx Engels-forum

Marx Engels-forum (tysk: Marx-Engels-Forum) er en minnepark i Mitte i Berlin, opprettet i 1980-årene. Parken ligger mellom Spandauer Straße og Spree, like ved Berlin rådhus.

Minnesmerket etter flyttingen til Karl Liebknecht-broen (2011)

Parkområdet var før den andre verdenskrigen bebygget med boliger, som i krigens sluttfase ble sterkt skadet av allierte bombeangrep. Det var allerede på 1950-tallet planer om å lage et minnesmerke over Marx og Engels, sentralt i byen. På 1970-tallet bestemte DDR-myndighetene seg for å opprette parken ved Berlin rådhus; de gjenværende ruinene av bolighusene i området ved rådhuset ble revet og parken anlagt der.[1]

Statuene av Karl Marx og Friedrich Engels, utført av Ludwig Engelhardt og reist i 1986 sto opprinnelig sentralt i parken. Skulpturen er nå flyttet til nærmere Karl Liebknecht-broen, dette som følge av byggearbeider i forbindelse med en ny undergrunnsstasjon, Berliner Rathaus for linje U5. Figurene vender nå blikke vestover og ikke mot øst, slik de gjorde da anlegget ble etablert.

I parken finnes også relieffverket Alte Welt (Den gamle verden) av Werner Stötzer, et sinnbilde for den vitenskapelige kommunismens betydning for overvinnelsen av undertrykkelse og utnyttelse.

ReferanserRediger