Markering

Markering er en fellesbetegnelse som beskriver dyr og menneskers måte å kommunisere med andre på, enten det er artsfrender eller ikke. Dyr kan bruke både vokalisering, duftavsetning, kroppsspråk og tegnsetting for å markere seg. Mennesker bruker helst vokalisering og kroppsspråk, selv om tegnsetting også benyttes til en viss grad.

Hannulv som markerer

Dyrs markeringRediger

Dyr markerer for å tilkjennegi egen tilstedeværelse og fortelle andre at dette tilhører dem. Markering med duftavsetning, tegnsetting eller kroppsspråk, eller med en kombinasjon av disse, kan skje lydløst. Hensikten med duftavsetning og tegnsetting er som regel å kommunisere med individer som ikke er tilstede da markeringen skjer. Kroppsspråk er bare effektivt når det er visuell kontakt, mens vokalisering til en viss grad kan brukes over avstand og uten visuell kontakt. Den mest vanlige måten for dyr å markere på er med avsetning av urin, avføring og duftsekret på steder der artsfrender kan tenkes å ferdes.

Menneskelig markeringRediger

Mennesker markerer helst med en form for tegnsetting, som for eksempel skilting, kroppsspråk og vokalisering. Menneskelig sett er det også tradisjon for å kalle feiringer av enkelte større begivenheter for en markering, for eksempel feiringen av en 50-årsdag eller 17. mai og invasjonen av Normandie.

Se ogsåRediger