Marinens Sanitetsoffisersforening

Marinens Sanitetsoffisersforening (MSOF) ble første gang etablert i 1925. Foreningen ble gjenopprettet i 2006. Marinens Sanitetsoffisersforening er en selvstendig frivillig organisasjon tilsluttet Sjømilitære Samfund. Foreningens formål er å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper og å stimulere til forskning innen marinesanitet. Foreningen skal etablere et nettverk av og for Marinens sanitetsoffiserer i og utenfor tjeneste gjennom selskapelig samvær å styrke samholdet og kontaktet mellom gruppens medlemmer samt å ivareta sanitetsoffiserenes interesser.

Eksterne lenkerRediger