Mariakirken i Skien

tidl. kirke i Skien

Mariakirken var en middelalderkirke som lå i Skien by i Telemark.

Carte over Haufnen, ved Scheen fra 1681. Øverst til høyre skimtes kirken

Kirken nevnes første gang i 1296 som Ecclesia St. Mariae de Skidu,[1] og ble viet til Skt. Maria den 12. september i et ukjent år. Kirken lå på en fjellrygg på Bjørneskjær – i dag Handelstorvet – og var annekskirke til Gjerpen. I motsetning til denne — som hadde mange eiendommer og betydelige inntekter — eide Mariakirken kun syv gårder, hvorav den viktigste var Søndre Brekke. Med så få gårder, har det formentlig ikke vært stort overskudd til ekstra prakt og utsmykninger.[2]

Kirkebygningens historie rediger

Kirken har bestått av et nærmest kvadratisk rom med et rett, avsluttet kor. Under politiske stridigheter i 1463, ble kirkebygget påført store skader. I 1616 ble det igangsatt forbedringer, finansiert via en ekstraskatt til borgerne. På 1640-tallet ble det utvidet med en tilbygning mot vest, således at det opprinnelige kirkerommet ble til kor.[3]

I 1652 begynte en gjenoppbygging etter bybrann nr. 3. Åtte år senere sto den nye kirkebygningen ferdig, med nesten 70 kirkestoler, fire lysekroner, rødt alterklede samt lysestaker og en stor sølvkalk.[2] På slutten av 1600-tallet ble den utvidet til korskirke.

I 1777 ble kirken totalskadet av brann, og en ny bygning, Christianskirken – også den korsformet – ble oppført på nogenlunde samme sted. Etter den siste bybrann i 1886, ble brokker av gul mursten samt grunnmuren til den eldste Mariakirken gjenfunnet. Knausen med ruinresten ble siden sprengt bort.[3]

Mælum kirke har en bokstavaltertavle fra 1618 – med påmalte navn fra prominente Skiensborgere – som opprinnelig skal ha kommet fra kirken i Skien.[4]

Referanser rediger

  1. ^ Myrvoll, Siri: Jakten på det eldste Skien, Selskapet for Skien bys vel, 1996
  2. ^ a b , Erik: Skien kirke 1894—1994, Skien, 1994
  3. ^ a b Nygaard, Marie: De romanske steinkirkene i Telemark, Universitetet i Oslo, 1996
  4. ^ Bjørnstad, Bj.: Mælum kirke i 1728: restaurert 1970, 1970

Eksterne lenker rediger