Marchettis konstant

Marchettis konstant er den gjennomsnittlige tiden som en person bruker for å pendle hver dag, som er omtrent en time. Faktisk er uttrykket misvisende, fordi Marchetti selv tilskriver «en time»-funnet til Yacov Zahavi.[1]

Den italienske fysikeren Cesare Marchetti sier at selv om formene for byplanlegging og transport kan endres, og selv om noen bor i landsbyer og andre i byer, tilpasser folk gradvis deres liv til de rådende forhold (inkludert plassering av deres hjem i forhold til arbeidsplassen) slik at gjennomsnittlig reisetid forblir omtrent konstant.[1][2] Helt siden neolittiske tider har folk i gjennomsnitt holdt av den samme tiden hver dag for å reise, selv om avstandene har økt på grunn av fremskrittene i tilgjengelige transportmidler.

Et relatert konsept er påpekt av transportanalytiker og ingeniør Yacov Zahavi, som la merke til at folk synes å ha et konstant reisetidsbudsjett, det vil si «en stabil daglig tid som folk gjør tilgjengelig for reise.»[3] David Metz, tidligere forsker ved transportdepartementet i Storbritannia, viser til data hentet fra British National Travel Survey, som viser at gjennomsnittlig reisetid i Storbritannia støtter Marchettis og Zahavis konklusjoner.[4] Dette arbeidet kaster tvil på påstanden om at investering i infrastruktur sparer reisetid. I stedet ser det ut fra Metzs tall at folk bruker samme tid og reiser lengre,[5] et spesielt eksempel på et Jevons paradoks beskrevet av Lewis–Mogridge Position.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Marchetti, C., 1994: Anthropological Invariants in Travel Behavior, Technological Forecasting and Social Change , 47 :75--88, Internal Publication, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria http://www.cesaremarchetti.org/archive/electronic/basic_instincts.pdf
  2. ^ Toward green mobility: the evolution of transport, Jesse H. Ausubel, Cesare Marchetti and Perrin Meyer, 1998; The Evolution of Transport, April/May 2001, Jesse H. Ausubel and Cesare Marchetti. Inkluderer observasjoner om historiske byer.
  3. ^ Metz, David, 2008: The Limits to Travel: How Far Will You Go?, 8, Earthscan, London
  4. ^ Ibid.
  5. ^ Dette poenget ble også gjort i et vitenskapelig arbeid i 2009 av Yves Crozet: 'Economic Development and the Role of Travel time: The key concept of accessibility' published in Commissioned Papers for the 4th International Future Urban Transport Conference of the Volvo Research and Educational Foundations, Gothenburg, Sweden, April 19–21, 2009.