Mankari (Mānkari eller Maankari) var en nedarvet tittel som ble brukt av adelen som eide store landeiendommer og hadde rett til å skattlegge sine livegne bønder.[1] De hadde en offisiell stilling som Darbar (court) og hadde enkelte spesielle seremonielle rettigheter og plikter ved hoffet, i råd, ved bryllup, festivaler, forsamlinger etc. Denne tittelen hadde de fått på grunn av fortjenstfullt arbeide i det militære, som byråkrat eller for innsamling av skatt, eller for deres forfedres bragder.[2][3][4][5]

ReferanserRediger