Manila (fiber)

Manilahamp

Manila, også kjent som manilahamp, er en type fiber fra bladene og bladstenglene til abacá (Musa textilis), en plante i bananfamilien. Tidligere ble fiberen brukt til å lage tau og fiskegarn, og den er kjent for å tåle saltvann godt. I dag brukes den til spesielle papirprodukter, som teposer, filterpapir og pengesedler. Den brukes også til å produsere et rimelig, brunt papir kjent som manilapapir.

Manila er ikke hamp, men kalles allikevel av og til «manilahamp» av historiske årsaker. I en tid da hamp var en av hovedkildene til fiber, hendte det at andre fibre ble kalt hamp selv om de ikke var det. Planten abacá kommer opprinnelig fra Filippinene, og fiberen har fått navnet sitt etter landets hovedstad.