Mandag Morgen var et analytisk uketidsskrift som ble grunnlagt i 2003. Tidsskriftets mål var «å gi norske beslutningstakere og premissleverandører et bedre beslutningsgrunnlag». Mandag Morgen Norge ble til i et samarbeid mellom Terje Osmundsen og det danske tidsskriftet med samme navn (grunnlagt i 1989). Mandag Morgen kom ut 41 mandager i året, arrangerte en rekke frokostseminarer og hadde egen analyseavdeling og foredragsvirksomhet, i tillegg til å utgi ukebrevet Mandag Morgen.

Mandag Morgen ble produsert og trykket hos Nor Grafisk i Bergen.

Etter at gamle Mandag Morgen valgte å gå til skifteretten i mars 2010, tok Fora Medier over driften av bladet. Redaktør var Knut Petter Rønne.

Selskapet Medier og Ledelse overtok Mandag Morgen fra nyttår i 2013 og innlemmet etter hvert Mandag Morgen i Ukeavisen Ledelse som seksjonen "Agenda".

Eksterne lenker rediger