Malla-dynastiet i Nepal

Malla-dynastiet er en kongefamilie som satt på tronen i flere riker i Nepal fra 1100-tallet til 1700-tallet. To ganger forente Malla-konger store deler av det området som hører til det nåværende Nepal til et rike.

Et kart over det tidligere India som viser Malla-riket.

En god historie er at dynastiets grunnlegger, Ari Malla Deva (konge fra 1200 til 1216), var midt i en brytekamp da han fikk beskjed om at han hadde fått en sønn. Derfor ga han sønnen tittelen Malla, som betydde bryter. Dessverre er denne historien neppe sann, for Malla-tittelen var før brukt av andre kongehus, opprinnelig i India, og det var nok de indiske Mallaene som inspirerte den nepalske kongefamilien til å bruke tittelen.

Herskerne i Khasa-riket (som blant annet lå i det som nå er det vestlige Nepal og den indiske delstaten Uttaranchal) kopierte Katmandu-dalens Malla-herskere og brukte den samme tittelen. Men det er ingen historisk forbindelse mellom Khasa-Mallaene og det som vanligvis kalles Malla-dynastiet.

Malla-dynastiet var starten på en blomstringstid for Nepal. Kathmandu-dalens mest praktfulle monumenter stammer fra både tidlig og seinere Malla-tid.

Mallaene var hinduer og innskjerpet kastevesenet, som hadde blitt innført i Nepal av tidligere indiske erobrere. Men de var tolerante overfor buddhismen, som var religionen til mange av Kathmandu-dalens urinnvånere – newarfolket. Selv om Mallaene opprinnelig ikke var newarer, ble de ettervhert identifisert som newari-konger, og deres regjeringstid ble svært viktig for newarenes kultur og historie. Newarer spilte en viktig politisk rolle, deres språk ble brukt i administrasjon og skoler, og mange manuskripter på newari fra Malla-tida finnes fortsatt i bibliotekene.

Etter Malla-dynastiets første år førte borgerkrig og invasjoner til en oppsplitting av staten, som varte i over 100 år.

Jayasthiti Malla, konge i Kathmandu, erobret nabobyen Patan i 1372 og Bhaktapur, den 3. storbyen i Kathmandu-dalen, ti år senere.

Hans sønnesønn Yashka Malla, som var konge fra 1427 til 1482, utvidet riket slik at grensene gikk mot Ganges i sør, dypt inn i Tibet i nord, østover til Sikkim og vestover til Kali-elven.

Etter hans død ble dalen i 1484 igjen delt mellom de tre sønnene hans, i de uavhengige kongerikene Kathmandu, Bhaktapur og Patan.

Oppsplittingen av riket og kriger mellom Malla-kongene svekket dem gjensidig. På 1700-tallet var området rundt Kathmandu-dalen delt i 46 småstater. Det la grunnlaget for at kongen av en av disse småstatene, Gorkhas Prithvi Narayan Shah, på slutten av 1700-tallet kunne erobre Kathmandu-dalen og legge grunnlaget for et nytt, forent nepalsk kongedømme. Dermed gjorde han også slutt på Malla-dynastiets lange historie.

De tre siste Malla-kongene var Jaya Pradash Malla i Kathmandu (fram til 25. september 1768), Tej Narsingh Malla i Patan (til oktober 1768) og Ranjit Malla i Bhaktapur (fram til 13. november 1769).

Se også Rediger