Maldiskusjon:Referanser

Aktive diskusjoner

Hvorfor to kolonner når {{reflist}}?Rediger

Hvorfor er det nå to kolonner når {{reflist}} brukes, og tre når {{reflist|2}} brukes? nsaa 18. jul 2007 kl. 14:44 (CEST)

F.eks.

Dette er en tekst<ref>referanse 1</ref> som omhandler referanser<ref>referanse 2</ref>, 
og det liker vi.<ref>referanse 3</ref>

Grunnlaget feiler:
<references/>

En kolonne
{{Referanser}}

To kolonner
{{Referanser|2}}

gir

Dette er en tekst[1] som omhandler referanser[2], og det liker vi.[3]

Grunnlaget feiler:

  1. ^ referanse 1
  2. ^ referanse 2
  3. ^ referanse 3

En kolonne

To kolonner

Ser ut til at feilen ligger i hvordan grunnlaget feiler <references/> tolkes? Her har jeg nul peiling. Noen som vet hva som feiler? nsaa 18. jul 2007 kl. 15:05 (CEST)

(redkonfl)Det ser ut som om det er funksjonen til <references/> som er endret,
referanser:

Finn Rindahl 18. jul 2007 kl. 15:06 (CEST)

Den fungerer fint på en:wp, så det er noe gjort lokalt på no:wp ... nsaa 18. jul 2007 kl. 15:09 (CEST)
Jeg har også lagt merke til at dette har skjedd. Jeg lurer også på om det er noe med selve <references/>-tag'en, for jeg tror muligens det skjer som standard, at det blir minimum to kolonner. Jeg la merke til at det begynte å skje for kanskje et par uker siden, og har lurt på om det har å gjøre med en ny software-update på wiki-en? — Galar71 18. jul 2007 kl. 15:21 (CEST)
Dette med kolonner ser ikke ut til å virke i Opera i det hele tatt (jeg bruker Opera 9.2 på Windows), men jeg vet ikke om dette har vært tilfelle tidligere også? Margrsto 19. jul 2007 kl. 00:02 (CEST)
Årsaken ser ut til å ligge i Monobook.css, se bl.a. [1]. nsaa 19. jul 2007 kl. 01:03 (CEST)
Noen som vet hvordan dette kan slås av når det bare er to-tre referanser? Leseligheten blir dårlig... Noorse 19. jul 2007 kl. 01:19 (CEST)
Når det bare er et par-tre referanser kan man bruke standarden, <references />, så kommer det hele i vanlig skrift. For de som bruker liten skrift på skjermen blir det fort nødvendig å forstørre skriften for å kunne lese referansene; det bør være et behov i form av at det er veldig mange for å gjøre dem mindre. Er det bare et par-tre stykker er det ingen grunn til å svekke artikkelens lesbarhet. Cnyborg 19. jul 2007 kl. 01:30 (CEST)
Sist jeg brukte den, kom det ut i kolonner.... Jeg la de to referansene inn i selve teksten for å slippe at de ble gjort dårlig leselige. Ikke at artikkelen ble seende bedre ut av den grunn, dessverre. Det viruset har også angrepet <references />. Noorse 19. jul 2007 kl. 01:35 (CEST)

Denne malen bør slettes da den introduserer merarbeid med vedlikehold av artikkelutlegg, istedenfor at vi kan bruke tid på å konsentrere om innholdsproduksjon. Det korrekte er å la stylesheets håndtere utlegg av slike lister. — Jeblad 19. jul 2007 kl. 01:39 (CEST)

Hva mener du? Noorse 19. jul 2007 kl. 01:40 (CEST)
Det står i innlegget, malen bør slettes. — Jeblad 19. jul 2007 kl. 01:44 (CEST)
Den delen skjønte til og med jeg. Gjerne forklaring på resten. Noorse 19. jul 2007 kl. 01:48 (CEST)
Redigeringskonflikt. Jeg er enig i det prinsippet, men to ting må da gjøres: Steder hvor {{reflist}} er brukt må oppdateres etter at man endrer css, og det må informeres om dette slik at man vet hva man kan velge mellom. Det bør av hensyn til lesbarheten være mulig med referanser i full størrelse; svært mange setter normaltekst til minste behagelige lesestørrelse for å slippe å bla så mye, og dersom det ikke er noen grunn til å forminske slik at ikke referanselisten blir lengre enn artikkelen bør det være mulig med normal tekst. Eventuelle andre instrukersjoner om antall kolonner etc. bør også komme ut til brukerne; nå var det ingen som skjønte noe, og bruken av css skaper da merarbeid fordi man ikke skjønner hva som går galt. Cnyborg 19. jul 2007 kl. 01:45 (CEST)
Bruken av {{reflist}} er problemet og denne har blitt introdusert på et stort antall artikler den siste tiden. Bruken av denne er helt overflødig og bør termineres. — Jeblad 19. jul 2007 kl. 01:51 (CEST)
Dette er veldig dårlig argumenasjon Jeblad. Reflist gjør altid en forminskning til 90 % og ma kan velge om man skal ha en, to eller tre kolonner. Skal man ikke ha denne valgmuligheten? nsaa 19. jul 2007 kl. 01:53 (CEST)
Hvorfor har man ikke brkt stylesheets på en:wp [:en:Template:Reflist]? nsaa 19. jul 2007 kl. 01:56 (CEST)

Tilgjengelighet for brukere økes ikke ved slik hardkoding av preferanser, de blokkeres. Stylesheets som Mediawiki:Monobook.css kan overstyres i brukerspesifikke settinger i browsere og her inne i brukernes egne oppsett. Når style-settinger settes i maler så kan ikke disse overstyres. Disse er hardkodet og kan ikke endres av tilfeldige lesere uten ved at de går inn og endrer i malene. Leserne våre er ikke de som sitter og lager maler, det er heller ikke de som skriver artiklene, det er de som søker på nettet og finner et oppslagsord og går inn på en av våre artikler og leser den her. — Jeblad 19. jul 2007 kl. 01:57 (CEST)

Hovedpoenget ditt er jeg enig i. Men overstyrbarheten i nettlesere og egne oppsett her er langt fra enkle å gjøre noe med for de fleste lesere, og det er svært lite aktuelt for de som kommer innom fra en søkemoter og vil lese en artikkel; som uregistrerte har de ingen mulighet til å sette opp egne preferanser, og å stille inn dette i en nettleser er langt fra enkelt; det letteste er å forandre størrelsen på skjermskriften i leseren, og det er en irriterende ting å måtte gjøre. De fleste artikler som har referanser her har en eller to, og hvis vi ikke begynner å ta helt av som på enwiki, som begynner å ligne tyske akademiske bøker fra 1800-tallet med mer referanser enn brødtekst, kommer det til å fortsette å være slik. Det er stort sett bare veldig kontroversielle og samtidsrelaterte temaer som får flere enn fem referanser, fordi kildene er alle mulige slags artikler i aviser og på nettsteder. Da ser jeg ingen grunn til at standarden skal være 90% størrelse, slik at de som har problemer med å lese det må gjøre noe. Skal vi bare ha én standard for hvordan referanseteksten skal se ut, så legg heller problemet på mindretallet av artikler, og la de som bare synes det er dumt at referanseteksten er for stor bale med å stille inn preferanser fremfor de som faktisk trenger å gjøre noe for å kunne lese det som står. Alternativt bør det lages et system som forminsker referansene og evt. setter dem opp i kolonner dersom det er flere enn et visst antall. Cnyborg 19. jul 2007 kl. 02:36 (CEST)
Alle forsøk på å manipulere dette som ikke bruker stylesheets vil blokkere brukere. Det som gjør løsningen med reflist spesielt ille er at denne bruker style-attributtet, og at dette gir en vekt i kaskaden som stylesheets er basert på som er så høy at det i praksis er umulig å overstyre den. Defineres bruk av kolonner i Mediawiki:monobook.css så vil definisjonen bli en del av hva brukere kan overstyre. Defineres det i style-attributtet så kan settingene i praksis ikke overstyres. Dette har ikke med om teksten er blå eller rød, om den er i font størrelse 90% eller 110%, om bakgrunnen er rosa eller danser tango, det har med en sammenblanding av presentasjon og innhold som skaper mer og mer problemer. — Jeblad 19. jul 2007 kl. 02:51 (CEST)
Greit, greit, men hvordan løser vi dette på en måte som ikke skaper problemer for brukere? Jeg er helt enig med deg i at malen ikke er noen god måte å gjøre det på; problemet mitt er dels måten dette ble implementert på (først sletting av malen eller fjerning av all bruk av den, så implementering, ellers krasjer de to) og dels at standardstørrelsen og kolonneantallet for referanser ble endret uten at jeg kan se noen grunn til å gjøre det; de artiklene som trenger to kolonner og liten skrift er avvikene, ikke standarden. Slik det ble nå ble malen reflist erstattet av tilsvarende oppsett i css, hvilket betyr at de mange artiklene hvor det er valgt å ikke bruke reflist men <references /> gikk med i dragsuget. Hvor mange steder <references /> er brukt er vanskelig å finne, men reflist er brukt på i underkant av 800 artikler, hvorav de fleste tilfeller ser ut til å være av bekvemmelighetsgrunner og ikke fordi man trenger mindre skrift. Cnyborg 19. jul 2007 kl. 03:25 (CEST)
Jeg kom på en ting. På forespørsel fra en eller annen la jeg i desember 2006 inn en stil for liten skrift i referanser i MediaWiki:Common.css, references-small. I stedet for å bruke en mal for å legge den inn anbefalte jeg da å kode den rett inn i artikkelen, slik man gjorde på enwiki før reflist-malen ble opprettet der, dvs. at man skrev <div class="references-small><references /></div>. Hvordan forholder dette seg i forhold til anliggendet om koding i css fremfor bruk av maler? Jeg føler at det er behov for to muligheter her, der det er en klar regel om at standarden er vanlig skrifttype, mens artikler med mer enn et visst antall referanser bruker mindre. Vil dette være like problematisk som bruken av maler? Cnyborg 19. jul 2007 kl. 02:53 (CEST)
Jeg fant nå ut hva som skjedde i desember 2006; Marcus forsøkte å legge det inn i Commons.CSS, og bad om hjelp i denne disksjonen. Kodingen brukes fortsatt under Simpsons#Referanser. Cnyborg 19. jul 2007 kl. 02:55 (CEST)
Hvorfor ble da et eller annet sted noe forandret slik at plutselig alt kom i kolonner? To referanser, en i hver kolonne, i mindre skrift enn normalt så ikke akkurat brukbart ut... Det virker være vel så hardkodet - og uventet! (Se også Cnyborgs bemerkning) Noorse 19. jul 2007 kl. 02:06 (CEST)


Ser forøvrig ikke så pent ut når en referanse blir spredt over to kolonner heller... Shauni 19. jul 2007 kl. 02:08 (CEST)
Går det ikke an å lage reflist, slik at det blir en variant av <references/>, bare at man kan spesifisere antall kolonner, og så lager vi en {{reflist-small}}, som fungerer på samme sett som reflist, men der skiftstørrelsen er tatt fra references-small-klassen? — Galar71 19. jul 2007 kl. 10:22 (CEST)

Mulighet for å overstyre med egen personalizsert monobook.css!Rediger

Ifølge denne en:Template_talk:Reflist#accessibilty_problems «Dividing the references up 3 or more problems creates columns which are too small at 1024x768. There are even still some people using 800x600 or have their browser configured to use a larger font size which results in unacceptable results. This template should be changed to only allow 1 or 2 columns (in particular by using the references-small and references-2columns which I've added to common.css, this allows anyone using a resolution lower or higher than 1280x1024 to specify the number of columns they prefer.)» og Template_talk:Reflist#Merge_from_FootnotesSmall «However, it seems clear to me that class="references-small" is preferred because it allows readers with vision problems to adjust the size of reference text using their personalized monobook.css. Hard-coding the size without even a class or ID to trigger off of prevents customizing the references size on an individual basis.». Hvis jeg forstår dette riktig kan man i sin personlige monobook.css overstyre denne såkalte hardkodingen i denne malen? nsaa 19. jul 2007 kl. 08:30 (CEST)

Jeg postet et spørsmål om å slette denne på en:wp for å få innspil på Jeblads og andres bekymring rundt bruke av stylesheets i maler som dette. Se en:Template_talk:Reflist#Delete_this_template.3F. nsaa 19. jul 2007 kl. 09:48 (CEST)
Nei, en kan ikke overstyre malen slik den er nå. En kan overstyre det som kommer fra tidligere stylesheets, aka det som blir definert via "class", "id" og "name". Det som blir definert via "style" har en svært liten mulighet til å overstyre. — Jeblad 19. jul 2007 kl. 10:23 (CEST)

Korrigering av malenRediger

Legg inn noe ala

<div class="references-small reflist reflist{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}col}}"<references/></div>

og legg til i Mediawiki:Monobook.css (Husk at dette skal i stylesheet for et spesifikt skin da dette er presentasjon som må endres for forskjellige utlegg)

/* standard referanser, utvid med alt som ikke har med reflist som sådan */
.references {
  column-count: auto;
  -moz-column-count: auto;
}
/* standard overstyrt kolonneutlegg, utvid med alt som ikke har med antall kolonner */
div.reflist .references {
  column-count: auto;
  -moz-column-count: auto;
}
/* standard overstyrt antall kolonner */
div.reflist1col .references { column-count: 1; -moz-column-count: 1; }
div.reflist2col .references { column-count: 2; -moz-column-count: 2; }
div.reflist3col .references { column-count: 3; -moz-column-count: 3; }
div.reflist4col .references { column-count: 4; -moz-column-count: 4; }
div.reflist5col .references { column-count: 5; -moz-column-count: 5; }

Dette vil kunne overstyres i brukeres egne monobook.css med noe ala

/* standard referanser */
.references {
  column-count: 1 !important;
  -moz-column-count: 1 !important;
}

Dette vil fungere og brukere kan overstyre presentasjonen fordi en da unngår den ekstreme vektingen i kaskaden som style-attributtet introduserer. — Jeblad 19. jul 2007 kl. 12:20 (CEST)

refliststart/-slutt?Rediger

Jeg forsøkte å opprette en {{refliststart}} og {{reflistslutt}} for å kunne benytte dette sammen med den nye løsningen for å angi referanseinnholdet i selve referanseseksjonen. Dette har jeg ikke fått til. Et eksempel kan være Bergen_bystyre_2007–2011#Referanser der jeg har kodet malens innhold manuelt (da fungerer det). Noen som vet hva som bør gjøres for å få dette inn i malverket? nsaa (disk) 8. okt 2009 kl. 00:51 (CEST)

Får ikke feilmelding som på en-wpRediger

Her er to helt like eksempler:

som en ser av det norske eksempelet får vi ikke en feilmelding, men en feilaktig opplysning om at referansen (nr.2) eksisterer to steder i dokumentet. Hva har man gjort på en-wiki for å få ut en feilmelding i dette tilfellet. Er det noe i monobook.js som må legges til? Ser ikke ut til at det er noe i selve malen Mal:Reflist vs. en:template:Reflist. nsaa (disk) 6. apr 2010 kl. 15:44 (CEST)

Joda, det er forskjeller i malen – den norske bruker {{{2|{{{colwidth|}}}}}} og setter dermed inn <ref name=a2>a2</ref> – noe som medfører at vi ikke får syntaksfeil, men heller flere instanser av denne referansen. At alle så nær som den første er i style-attributtet og dermed temmelig usynlige, er en annen sak …
(Se gjerne på dette som nok en grunn til enten å bruke navngitte eller posisjonsgitte parametre – og ikke begge – feil maskeres så fort.) — the Sidhekin (d) 6. apr 2010 kl. 15:57 (CEST)
Har du anledning til å fikse denne "feilen"? Takker og bukker :-) nsaa (disk) 6. apr 2010 kl. 19:06 (CEST)
Hvilken «feil»? Jeg kan alltids redigere de to sidene dine og legge til den manglende «refs=», men jeg ser ikke helt poenget med det. Og noen annen «feil» tror jeg ikke vi har identifisert. — the Sidhekin (d) 6. apr 2010 kl. 20:31 (CEST)
reflistmalen her på no bør også feile slik den engelske malen gjør. Eksempelet er satt opp for å påvise at den norske reflist-malen ikke feiler i dette tilfellet slik den burde. nsaa (disk) 6. apr 2010 kl. 21:19 (CEST)
Og hvordan mener du den bør endres? Mangelen på feil skyldes at parametrene {{{1}}} og {{{2}}} brukes her, i motsetning til på enwp. Skal vi slutte å bruke disse, må enhver bruk av {{Referanser|2|...}} skrives om som {{Referanser|colcnt=2|...}} isteden. Botmat?
… eller kanskje vi kan bruke {{#ifexpr:0+{{{1|{{{colcnt|0}}}}}}>0|{{{1|{{{colcnt|}}}}}}}} istedenfor {{{1|{{{colcnt}}}}}} og {{#ifexpr:0+{{{2|{{{colwidth|0}}}}}}>0|{{{2|{{{colwidth|}}}}}}}} istedenfor {{{2|{{{colwidth}}}}}}? Så burde vi vel få en eller annen feilmelding, hva? Om så bare «Uttrykksfeil: Uventet <-operator» … — the Sidhekin (d) 6. apr 2010 kl. 21:31 (CEST)
I fall det ikke var klart: Min mening er at det første alternativet er klart mer brukervennlig enn det andre. — the Sidhekin (d) 6. apr 2010 kl. 21:33 (CEST)

SkriftstørrelseRediger

Etter de siste endringene gir reflist samme skriftstørrelse på referansene som på teksten forøvrig, mens den tidligere ga en mindre skriftstørrelse (<small>). Den mindre skriftstørrelsen er langt å foretrekke, da den skiller referansene mer ut fra brødteksten og også er mer i samsvar med hva som ellers er vanlig. Kan noen med nødvendig peiling se på saken og forhåpentligvis få den gamle skriftstørrelsen tilbake? Mvh Geanixx 27. aug 2011 kl. 23:11 (CEST)

Jeg har også lagt merke til det. Malen brukes dessuten ofte sammen med {{refstart}} og {{refslutt}}, der ser det særlig stygt ut fordi disse malene fremdeles bruker liten skrift. BjørnN 28. aug 2011 kl. 14:33 (CEST)
Ser ut som class="references-small" er lagt kun i den ene grenen. Du må oppgi et antall kolonner eller kolonnebredde for å få liten skrift. {{reflist}} gir vanlig skrift, mens {{reflist|1}} gir liten skrift, men ellers akkurat samme resultat. Og det hele er gjort uten redigeringsforklaringer, så jeg vet ikke engang om det var tilsiktet ... — the Sidhekin (d) 28. aug 2011 kl. 15:22 (CEST)
Jeg tviler sterkt på at det var tilsiktet, utseendet av malen har forandret seg plutselig fra én dag til den neste i alle artiklene der malen har vært brukt uten parameter. Derfor er det vel også ufarlig å fikse malen. BjørnN 28. aug 2011 kl. 15:42 (CEST)
Okay; fikset (håper jeg). — the Sidhekin (d) 28. aug 2011 kl. 15:54 (CEST)
Det ser bedre ut, ja. BjørnN 28. aug 2011 kl. 16:05 (CEST)

ScrollRediger

På enkelte sider kan referanseseksjonen bli forferdelig lang, som Solsystemet og Afghanistan Hva med å legge inn en scroll-funksjon? Jeg ser det er noen wiki'er som allerede har dette systemet, men jeg kan ikke finne den igjen. --Berntisso 10. sep 2011 kl. 13:20 (CEST)

På ingen måte. Se en:WP:ASL. --Eisfbnore {diskbidrag} 11. sep 2011 kl. 13:45 (CEST)
Som Eisfbnore er inne på ødelegger slike scroll-funksjoner for utskrifter. Jeg synes vi bør holde oss langt unna. Hilsen --Kjetil_r 11. sep 2011 kl. 13:49 (CEST)
(lenge etter) Det er mulig å ha forskjellig utseende for skjermvisning og print ved hjelp av CSS. ZorroIII 5. nov 2011 kl. 20:58 (CET)

Endring med uriktig redigeringssammendragRediger

Redigeringssammendraget [2] fremkommer etter at en tidligere versjon [3] er slettet. Foregående versjon er ikke sammenlignbar med versjonen som nå ligger her, men i tillegg så er det heller ikke riktig at det nye navnet er mer «norsk» enn det foregående.

Malen som lå på dette stedet ble brukt for å verifisere hvorvidt det var mulig å få til et bedre og mer dynamisk utlegg av referanser, uten at det ble hardkodet slik malen som nå ligger her la opp til. Forskjellen i funksjon på dette punktet er betydelig, og den nåværende løsningen tar ikke vare på denne funksjonaliteten.

Jeg antar at dette er forberedelser til å fjerne det reelle grunnlaget for å lage den opprinnelige malen som lå her, det vil si at adapsjon til lesernes skjermer blir fjernet. Det er fint om redigeringssammendrag er korrekte når slike endringer gjøres og at diskusjoner om slike handlinger tas på riktig sted.

Forøvrig ser jeg ingen grunn til å bruke tid på å forsøke å endre dette for jeg antar det er støtte for forandringene «på kammerset». — Jeblad 5. nov 2011 kl. 20:25 (CET)

Jeg så at koden var forskjellig, men at ting var så å si like ellers. Grunnen til flyttinga var at jeg syns det er bedre med et norsk navn (referanser) enn et engelsk et (reflist). Det er en smal sak å bytte til den gamle koden om det er ønskelig, siden de to malene kunne brukes om hverandre.
Veit forøvrig ikke hvilket kammers du refererer til. Jon Harald Søby 5. nov 2011 kl. 20:51 (CET)
De var ikke like. Reflist er en sammendragning av «referanser» og «liste» og er ikke et engelsk navn. Spiller ingen rolle for meg, synes bare det er en veldig uryddig fremgangsmåte. — Jeblad 5. nov 2011 kl. 21:20 (CET)
Tilbake til siden «Referanser».