Viken fylke

Malen setter inn et standardisert fylkeslogo og lenker til tilsvarende artikkel om fylket. Malen brukes slik:

{{VL-fylke|<fylke>}}

der <fylke> erstattes av fylkets navn.