Mal:Skiltet sekundær vei


Malen inneholder en liste over sekundære og/eller kvalifiserte fylkesveger som skal vises med skiltikon i veilistene. Fylkesveger uten kvalifikasjon blir alltid vist med skiltikon og trenger ikke å oppføres her.