Mal:Infoboks kanal

Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

FormålRediger

Malen {{Infoboks kanal}} lager en infoboks til bruk i artikler om kanaler, akvedukter og lignende.

BrukRediger

Malen brukes ved å kopiere den inn i artikkelen og fylle ut de relevante parametrene:

{{Infoboks kanal
| navn = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| byline = 
| kart = 
| karttekst = 
| land = 
| inndelingnavn = 
| inndeling = 
| koordinater = 
| type = 
| lengde = 
| fra = 
| til = 
| vassdrag = 
| høydeforskjell = 
| sluser = 
| sluseanlegg = 
| byggeår = 
| skipslengde = 
| skipsbredde = 
| skipsdybde = 
| seilingshøyde = 
| antall fartøy = 
| tonnasje = 
| ekstra = 
| makshøyde = 
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
}}

Forklaring til malens parametre:

 • navn – Navnet på kanalen
 • bilde – Filnavnet til bilde på Commons
 • bildetekst – Selvvalgt tekst som vises under bildet
 • byline – Navn på fotograf
 • land – Hvilket land kanalen ligger i
 • inndelingnavn – Type administrativ inndeling (delstat, provins e.l.)
 • inndeling – Navnet på inndelingen
 • koordinater – Bruk {{Koord}}
 • type – Type kanal (skipskanal, akvedukt, irrigasjonskanal etc.)
 • lengde – Kanalens lengde i kilometer
 • fra – Hvor kanalen starter
 • til – Hvor kanalen ender
 • vassdrag – Hvilke(t) vassdrag kanalen går gjennom
 • høydeforskjell – Forskjell mellom kanalens høyeste og laveste punkt, i meter
 • sluser – Antall sluser i kanalen
 • sluseanlegg – Nevneverdige sluseanlegg langs kanalen
 • byggeår – Når kanalen ble bygget
 • skipslengde – Maksimalt tillatt lengde for skip i kanalen
 • skipsbredde – Maksimalt tillatt bredde for skip i kanalen
 • skipsdybde – Maksimalt tillatt dypgående for skip i kanalen
 • seilingshøyde – Maksimalt tillatt seilingshøyde for skip i kanalen
 • antall fartøy – Kanalens trafikk i fartøy per dag / uke / måned / år (oppgi hvilket)
 • tonnasje – Tonnasje som går gjennom kanalen per dag / uke / måned / år (oppgi hvilket)
 • ekstra – Fritekstfelt for ekstra informasjon
 • makshøyde –
 • posisjonskart – Se dokumentasjon under
 • breddegrad – I desimalgrader (se under)
 • lengdegrad – I desimalgrader (se under)

[vis] [rediger]

Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.3456 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn.)
Stedets breddegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.7654 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

EksemplerRediger

Se ogsåRediger