Mal:Infoboks geografi område

Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

BrukRediger

{{Infoboks geografi område
| navn = 
| bilde = 
| motto-leadin = 
| motto = 
| land = 
| koordinater = 
| grenseland = 
| areal = 
| areal_land = 
| areal_vann = 
| høyeste = 
| laveste = 
| landegrenser = 
| kystlinje = 
| klima = 
| terreng = 
| naturressurser = 
| areal_dyrket = 
| areal_avling = 
| areal_beite = 
| areal_skog = 
| areal_irrigert = 
| areal_annet = 
| kart = 
| karttekst = 
}}