Åpne hovedmenyenBrukRediger

{{Infoboks gate2
| bilde = 
| bildetekst = 
| navn = 
| nrfra = 
| nrtil = 
| GABgatenr = 
| omrade = 
| bydel = 
| kommune = 
| kommunenr = 
| dato = 
| navnebakgrunn = 
| tilstotende = 
| forrigegate = 
| nestegate = 
}}

ForklaringRediger

 • bilde er filnavnet til et bilde av gaten lastet opp på Commons.
 • bildetekst er en tekstlig beskrivelse av hva som vises på bildet.
 • navn (kun tekst) er artikkelens navn
 • nrfra (kun tekst) er første husnummer i gaten. For Oslos del finner man dem i Oslo kommune – Gatenavn - (vær oppmerksom på at denne ikke gir riktig info om bydelstilhørighet, se "bydel" nedenfor
 • nrtil (kun tekst) er siste husnummer i gaten. For Oslos del finner man dem i Oslo kommune – Gatenavn
 • GABgatenr – (kun tall) er SSRs offisielle nummer på gaten. Se databasen geonorge under Gatenavn med gatekoder, fra GAB. Pr.03.nov.2005.. F.eks. [1] for Oslo
 • omrade (kun tekst)(strøk) er for Oslos del f.eks. Ekeberg. Oslo byleksikon har denne informasjonen. Noen bydelsartikler og strøksartikler gir info om strøkenes avgrensning som kan være mer utfyllende enn byleksikonet.
 • bydel (hyperlenk alle byeler) er for Oslos del den offisielle bydelsoppdelingen som f.eks. Nordstrand. For Oslo finner man alle gater og tilhørende bydeler på Oslo kommune – Adresseoversikt
 • kommune (kun tekst) kommunenavnet
 • kommunenr (kun tall) finner man i Liste over norske kommunenummer. F.eks. er Oslos k.nr. 0301
 • dato er dato for når gaten fikk sitt navn (offisielt). Årstall finner man i Oslo byleksikon
 • navnebakgrunn er en referanse til person (eponym), område, eller rett og slett bakgrunn for navn. For Oslos del er Oslo byleksikon en god kilde.
 • tilstøtende (hyperlenk alle gater) er et felt for å ramse opp alle gater og plasser som fysisk er i direkte kontakt med gjeldende gate. Sorter i husnummerrekkefølge.
 • forrigegate (kun tekst) er forrige gate alfabetisk i samme kommune. Se Oslo kommune – Gatenavn for Oslos del.
 • nestegate (kun tekst) er neste gate alfabetisk i samme kommune. Se Oslo kommune – Gatenavn for Oslos del.