Mal:Infoboks Finland landskap

Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.


{{Infoboks Finland landskap
| navn = 
| finsk navn = 
| våpen = 
| kart = 
| senter = 
| areal = 
| areal_land = 
| areal_ferskvann = 
| befolkning = 
| befolkningsår = 
| tetthet = 
| finsktalende = 
| svensktalende = 
| økonomiske regioner = 
| kommuner = 
}}