Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Infoboks
Maldokumentasjon

Denne malen er tenkt brukt som en grunnmal og metamal, dvs. en mal som brukes for å konstruere andre maler. Den er ikke ment å brukes direkte i artikler i hovedrommet.

Bruk

Bruk er tilsvarende som for {{navboks}}, men med noen forskjeller. Hver «rad» i tabellen kan være en av tre forskjellige kolonneinndelinger. Disse er enten en enkelt kolonne, to kolonner eller fire kolonner. Alle disse kan benyttes, men de er definert i den rekkefølgen.

Merk at hvis du ønsker å sette inn et bilde andre steder enn på toppen av infoboksen, eller du ønsker å sette inn andre «friform»-data kan man benytte en av de tilgjengelige radene til dette.

Se også eksemplene som er tilgjengelig.

Parametre

{{Infoboks
| overtekst = 
| navn = 
| undertekst = 
| bilde = 
| bildesjekk = 
| bildetekst = 
| byline = 
| bilde1 = 
| bilde2 = 
| dobbeltbildesjekk = 
| dobbel1 = 
| dobbel1class = 
| dobbel1rclass = 
| 4rad1 = 
| 4rad1_1 = 
| 4rad1_2 = 
| 4rad_3 = 
| 4rad_4 = 
| 4rad1class1 = 
| 4rad1class2 = 
| 4rad1class3 = 
| 4rad1class4 = 
| 4rad1rstyle = 
| 4rad1style1 = 
| 4rad1style2 = 
| 4rad1style3 = 
| 4rad1style4 = 
| 4rad1span1 = 
| 4rad1span2 = 
| 4rad1span3 = 
| 4rad1span4 = 
| 4rad1width1 = 
| 4rad1width2 = 
| 4rad1width3 = 
| 4rad1width4 = 
| venstre1 = 
| høyre1 = 
| bilde_bunn = 
| bilde_bunnavn = 
| bilde_bunntekst = 
| bilde_bunnbyline = 
| endcomment = 
}}

Tittel

Tekst over infoboksen
Tekst i overskrift til infoboksen
Tekst under overskriften i infoboksen

Det er to forskjellige måter å plassere en tittel i en infoboks. En inneholder tittelen på innsiden av infoboksens rammer, den andre plasserer den på toppen som en overskrift. Du kan bruke begge samtidig om du ønsker det, eller en av dem eller ingen (selv om dette ikke er anbefalt).

overtekst
Tekst i overskrift over infoboksen.
navn
Tekst i den øverste raden i infoboksen.

Valgfritt innhold

undertekst
En stikktittel for overskriften inn i infoboksen
bilde
enkelt sentrert bilde
bildetekst
bildetekst til dette bildet
bildesjekk
denne testes det på for å sjekke om bilde skal vises.
byline
byline for bilde
bilde1, bilde2
to bilder ved siden av hverandre
dobbeltbildesjekk
denne testes det på for å sjekke om bilde1/bilde2 skal vises.
dobbel(n)
tekst som brukes i en rad med kun én kolonne (bruker hele vidden til infoboksen)
dobbel(n)class
klassen som brukes for cellen til dobbel(n)
dobbel(n)rclass
klassen som brukes for raden til dobbel(n)
4rad(n)
denne testes det på for å sjekke om denne raden med opp til fire kolonner skal vises.
4rad(n)rclass
CSS-klassen som brukes på hele raden i en 4-kolonners rad
4rad(n)_1
tekst som brukes i første celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)_2
tekst som brukes i andre celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)_3
tekst som brukes i tredje celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)_4
tekst som brukes i fjerde celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)class1
CSS-klassen som brukes i første celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)class2
CSS-klassen som brukes i andre celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)class3
CSS-klassen som brukes i tredje celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)class4
CSS-klassen som brukes i fjerde celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)span1
Antallet kolonner som første celle i en 4-kolonners rad skal spres over
4rad(n)span2
Antallet kolonner som andre celle i en 4-kolonners rad skal spres over
4rad(n)span3
Antallet kolonner som tredje celle i en 4-kolonners rad skal spres over
4rad(n)span4
Antallet kolonner som fjerde celle i en 4-kolonners rad skal spres over
4rad(n)width1
Breddeangivelsen til første celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)width2
Breddeangivelsen til andre celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)width3
Breddeangivelsen til tredje celle i en 4-kolonners rad
4rad(n)width4
Breddeangivelsen til fjerde celle i en 4-kolonners rad
venstre(n)
venstre celle i en 2-kolonners rad (også kalt «etikett»)
høyre(n)
høyre celle i en 2-kolonners rad (også kalt «data»)
bilde_bunn
enkelt sentrert bilde i bunnen av infoboksen
bilde_bunnavn
rollovertekst til bilde_bunn
bilde_bunntekst
bildetekst til bilde_bunn
bilde_bunnbyline
byline for bilde_bunn
endcomment
Tekst som plasseres i bunncellen. Bunncellen er tenkt brukt som fotnote, se også, og annen slik informasjon.

Se også