Mal:Formatnum

Bruk kolon (:) i stedet for loddrett strek (|) for å kalle på det magiske ordet.

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [opprett]

Feilmelding for personer som førsøker å kalle det magiske ordet, for å informere de om forskjellen mellom maler og magiske ord.

Se også