Maldokumentasjon


Formål rediger

Denne malen brukes for å informere leseren om sider som ikke må leses som artikler eller retningslinjer. Denne malen skal ikke brukes i artikkel-navnerommet, da slike sider ikke hører hjemme der.

Se også rediger