Maldokumentasjon

Formål rediger

Denne malen lager lenker til den offisielle databasen over forskeres publikasjoner ved norske universitet, høgskoler og forskningsinstitutter. I tillegg til bøker og artikler av forskere, legges også aviskronikker, foredrag, radioinnslag, m.m. ("mediebidrag"). For ansatte ved musikkonservatorier legges plateutgivelser og medisinsk eller teknisk forskning patenter.

Merk: Personprofiler i Cristin blir skjult når en person ikke lenger er tilknyttet Cristin-institusjoner eller dør. Noe som ikke er ideelt for oss. Det pågår visstnok en diskusjon internt i Unit om denne praksisen skal endres i fremtiden.

Bruk rediger

Med personløpenummer fra Wikidata rediger

Sett inn {{cristin}} under eksterne lenker (over ordinære lenker) for å legge inn en lenke som henter forskerens personløpenummer (Cristin-ID) fra Wikidata.

Som standard benytter malen artikkelens tittel som navn på forskeren. Hvis navnet avviker fra artikkeltittelen (tittelen kan inneholde et element for å skille mellom flere personer med samme navn), kan navnes oppgis slik: {{cristin|navn=navn}}.

Med lokalt personløpenummer rediger

Sett inn {{cristin|løpenr}} der løpenr erstattes av forskerens personløpenummer.

Som standard benytter malen artikkelens tittel som navn på forskeren. Hvis navnet avviker fra artikkeltittelen (tittelen kan inneholde et element for å skille mellom flere personer med samme navn), kan navnes oppgis som andre parameter, slik: {{cristin|løpenr|navn}} eller {{cristin|løpenr|navn=navn}}.


Hvordan finne personløpenummeret til en vitenskaplig ansatt? To måter å hente det ut, enten søke det opp fra cristin.no eller finne det fra liste:

Søke opp personløpenummer i Cristin manuelt rediger

Man finner personløpenummer på følgende måte:

  • Gå til cristin.no
  • Velg «forskere» i menyen til venstre (NB: Dette fungerer bare hvis forskeren har en aktiv ansettelse ved en institusjon som deltar i Cristin)
  • Søk på f.eks. «Jon Bing»
  • Trykk på navnet som kommer opp. Nettadressen inneholder forskerens personløpenummer for eksempel &pnr=23866
  • Personløpenummeret, 23866 skal inn i malen, slik {{cristin|23866}}

Alternativt kan man velge forskningsresultater og søke frem en publikasjon som er registrert på et personløpenummer.

Lister over forskere med personløpenummer i Cristin rediger

En (statisk) liste over ca 10000 forskere ved de flese universiteter og høgskoler med tittel institutt og cristin-personløpenummer finnes på

Wikipedia:Dugnadskontor/Norske_forskere.

TemplateData rediger

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Cristin

Formaterer en lenke til publikasjoner i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin

Malparametre[Rediger maldata]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
personløpenummer / Cristin-ID1

La stå blank for å hente verdien fra Wikidata (anbefalt)

Tallvalgfri
Visningsnavn for personennavn 2

Oppgis hvis navnet avviker fra artikkelens tittel

tekstlinjevalgfri

Se også rediger