Artikkelrotor er en mal for å rotere artikler på portalsider. Artiklene må være forberedt for transkludering med en liten innledende ingress som brukes for oppføringen. De kan også være utstyrt med en liten thumb som angir et lite bilde i artikkelens innledning.

Artikler roteres på ukentlig basis, og når rotasjonen er gått til endes så starter den om igjen. Rotasjonen drives av ukenummer og antall artikler i rotasjonen. Setter en inn en ny artikkel så vil artikkelen som vises i øyeblikket bli endret. Hvis en ønsker å vise en bestemt artikkel så er det enkleste å sette inn den nye artikkelen, se etter hvem artikkel som så vises, og så flytte den nye artiklen til der den som vises står.

Mer nøyaktig er artikkelen som vises en gitt uke bestemt av ukenummer mod antall = artikkelposisjon

Eksempel
{{Artikkelrotor|Artikkel 1|Artikkel 2| … |Artikkel N}}

Det kan være inntil 52 artikler i en rotasjon.