Mal:Årstall Emne3

Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Filmåret 2020
Liste over filmår
2018 | 2019 | 2020
Humaniora og kultur
Arkeologi | Arkitektur | Film | Filosofi | Kunst | Litteratur | Lyrikk | Musikk | Radio | Tegneserier | Teater | TV | Videospill
Samfunnsvitenskap
og samfunn

Avis | Konflikt | Politikk | Sport | Økonomi
Teknologi og vitenskap
Polarhistorie | Meteorologi | Teknologi | Vitenskap

Malen {{ Årstall Emne3 | årstall | emne | kategori }} kan brukes øverst i alle emnesvise årskrøniker. Den er en variant av {{ Årstall Emne | årstall | emne }} og gir med parameteren kategori mulighet til styre hvilken årstallkategori som skal benyttes for artiklene som benytter malen.

Emnet er det ordet med gjennom bokstaver, som man kan sette -år etter, f.eks. "vitenskaps" (inklusiv det avslutende -s) for vitenskapsåret.

Eksempelvis innledes siden Litteraturåret 2000 med {{Årstall Emne3|2000|litteratur|Litteratur}} gir kategorien: "Littaratur i 2000", mens {{Årstall Emne|2000|litteratur}} gir kategorien: "Kunst og kultur i 2000" fordi dette er lagt inn som standard i malen.